Právní a realitní servis

Klíčovou složkou All INCLUSIVE servisu je bezpečné právní zaštítění všech převodů a pronájmů nemovitostí. Za tímto účelem Stereo-reality navázala úzkou spolupráci s renomovanou Advokátní kanceláří Fojt.Kocour.Dočekal.. Tato advokátní kancelář zajišťuje pro Stereo-reality nejen přípravu veškerých smluvních dokumentů pro prodej nebo pronájem nemovitostí, ale i úschovu kupních cen a ověřování podpisů na kupních smlouvách. Veškeré služby advokátní kanceláře jsou pro Vás v rámci ALL INCLUSIVE servisu zdarma.

Advokátní kancelář Fojt. Kocour. Dočekal. sídlí v místě s výbornou dopravní obslužností naproti Kramářově vile, v ulici Gogolova 228/8, Praha 1 - Hradčany.

Velkou výhodou této kanceláře je její široké zaměření, proto případně dokáže našim klientům pomoci ve všech oblastech práva. Nicméně stěžejní část její činnosti tvoří právě realitní právo a veškerý servis související s převodem nemovitostí. 
Advokátní kancelář má vypracované kvalitní a prověřené smlouvy, které jsou navíc velmi srozumitelné i pro právní laiky. Advokáti pružně reagují na veškeré požadavky klientů Stereo-reality a dle smlouvy o spolupráci je vždy řeší prioritně.

Bezpečnou úschovu kupních cen provádí Advokátní kancelář Fojt. Kocour. Dočekal. v souladu se všemi předpisy a požadavky Advokátní komory. Pro každý jednotlivý případ je vyčleněn speciální účet úschovy u UniCredit Bank Czech Republic a.s., se kterým advokát nesmí nakládat jinak, než jak je uvedeno ve smlouvě. Výplatu peněz provádí vždy pouze samotný advokát po přísném přezkoumání všech podmínek výplaty. Na účty úschov se vztahuje zákonné pojištění vkladů a advokátní kancelář má také uzavřené profesní pojištění nad limit stavovského pojistného plnění.

Klienti Stereo-reality jsou o všech skutečnostech týkajících se úschovy obratem informováni, čímž mají přehled o bezpečném průběhu úschovy kupní ceny i o celém průběhu převodu nemovitosti. To vše již v ceně ALL INCLUSIVE servisu zcela zdarma.

Pokud máte zájem o další informace nebo nezávaznou schůzku, volejte na tel.č. 602 255 514.

Stereo reality
Stereo reality
Rumunská 18/22
120 00
Praha 2, Vinohrady