Zrušení daně z nabytí věcí nemovitých

Vážené klientky, vážení klienti,

zdravím vás na začátku letních prázdnin a dovoluji si vám zaslat krátký přehled změn, týkajících se zrušení daně z nabytí věcí nemovitých a možnosti odpočtů zaplacených úroků z úvěrů na bydlení od základu daně z příjmů, které schválila Sněmovna 8. července 2020.

523f2ee3-e271-45c6-8005-6c73e6e7d26e

  1. Bylo schváleno zrušení 4% daně z nabytí věcí nemovitých.
  2. Tato novela má zpětnou účinnost od prosince 2019.
  3. Lidé, kteří měli lhůtu pro podání odloženou - daň platit nebudou. Pokud již zmiňovanou daň plátci zaplatili, bude jim vrácena po podání žádosti na Ministerstvo financí.
  4. Nadále zůstává zachována možnost odpočtů úroků z hypotečních úvěrů. Výše odpočtu zřejmě bude však nově omezena z nynějších 300.000,-Kč na 150.000,-Kč maximální částkou úroků, kterou si lze ročně odečíst od základu daně. To se však v praxi dotkne hypotečních úvěrů uzavřených na částku 7.000.000,-Kč a výše.
  5. Schválený zákon zároveň prodlužuje z 5 na 10 let tzv. časový test. To v praxi znamená, že při prodeji nemovitosti nevyužívané k trvalému bydlení na méně než 10 let, bude při prodeji v této lhůtě nutno hradit daň z příjmu, která aktuálně činní 15%. Toto prodloužení bude platit pro nemovitosti nabyté od 1. ledna 2021.

287eb649-0136-4886-9bc8-09ad89a8d88d

Nutné je však stále počítat s tím, že předlohu nyní musí ještě posoudit Senát a podepsat prezident republiky, což může vést v tomto složitém procesu ještě k mnoha změnám a úpravám. Jakmile získáme další informace, budeme vás jistě informovat.

V závěru mi dovolte popřát vám pevné zdraví a krásné letní dny.

Pěkný den

Stereo reality
Stereo reality
Rumunská 18/22
120 00
Praha 2, Vinohrady