Prodloužení daňových úlev

Vážení klienti,
zdravím vás snad již zpět v době „bezrouškové“ a dovoluji si vám zaslat krátký přehled důležitých změn, které 8.6.2020 schválila vláda na návrh Ministerstva financí. Jedná se o prodloužení a rozšíření některých prominutí daně. 

338281ae-e17e-4023-9cf8-99f8ba965be9

  1. Vládou schválený návrh upravuje několik daňových úlev, zejména pak posouvá do 18.srpna 2020 lhůtu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů. 
  2. Pro nás je nejdůležitější, že aktuálně až do 31. prosince 2020 se odsouvá povinnost podat daňové přiznání a uhradit daň z nabytí nemovitých věcí. Což sice stále neznamená její faktické zrušení, přesto je však vítaným krokem, neboť hrozilo, že někteří kupující budou muset daň uhradit a teprve po nabytí účinnosti zákona jim bude vrácena - oproti žádosti na finanční úřad. Doufejme, že tímto rozhodnutím dojde k překlenutí období až do nabytí účinnosti zákona. 
  3. Ve vládou přijatém Liberačním balíčku č.3 se dále prodlužuje prominutí DPH na bezúplatná dodání ochranných prostředků do 31. července 2020. 
  4. Důležité také je automatické prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklých od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 v případech, kdy bylo správcem daně individuálně povoleno posečkání či úhrada ve splátkách z důvodů souvisejících s koronavirem.

6641852d-210e-46da-89cd-e9f73bb69ec7

V naší kanceláři stále pilně pracujeme - aktuálně hlavně na natáčení video-prohlídek, které se v této době ukazují v mnoha případech jako klíčové při prodeji nemovitostí a jsou stále zdarma v nabídce našich služeb.
Ukázky našich prací jsou vám k dispozici níže:
https://www.stereo-reality.cz/reality/horska-chata-v-malebnem-mestecku-vysoke-nad-jizerou-0208#lg=1&slide=0
https://www.stereo-reality.cz/reality/rodinny-dum-s-krytym-bazenem-0211#lg=1&slide=0
https://www.stereo-reality.cz/reality/rodinny-domek-v-krasne-prirode-0203#lg=1&slide=0

2f831eb7-1795-4f54-a5ba-eeaedbec7213

Do nabídky jsme opět vrátili apartmány u Bulharského pobřeží, jelikož jsme přesvědčeni, že se investice do nemovitostí tohoto druhu dlouhodobě vyplácí a zároveň se jedná o zajímavou možnost trávení vlastní dovolené.

V závěru mi dovolte popřát vám pevné zdraví, rychlý návrat do pracovního života, krásné léto a snad i pohodovou dovolenou.
 
Pěkný den,

Stereo reality
Stereo reality
Rumunská 18/22
120 00
Praha 2, Vinohrady