Povrzení o daňových změnách

Vážené klientky, vážení klienti,

zdravím vás na začátku školního roku. Dovoluji si vám zaslat krátký přehled změn, týkající se zrušení daně z nabytí věcí nemovitých a možnosti odpočtu úroků z úvěrů na bydlení od základu daně z příjmů, které schválila Sněmovna v úterý 15. září 2020.

ce9b29db-bcf7-4115-8f59-2af26e67c8ae

1. Poslanecká sněmovna schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí.
2. Je zrušeno zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí - dle přechodného ustanovení nebude daň z nabytí nemovitých věcí hradit poplatník, který měl povinnost podat daňové přiznání od 31. března 2020. Zrušení daně se tedy vztahuje na všechny nemovitosti, ke kterým zapsal Katastrální úřad změnu vlastnictví po 1. lednu 2020.
3.  Mění se délka takzvaného časového testu, kdy byl osvobozený zisk z prodeje nemovitosti v případě, že od momentu nabytí nemovitosti do jejího následného prodeje byla přesažena doba 5 let.  U nemovitostí nabytých od 1. ledna 2021 bude tato lhůta prodloužena na 10 let.  Tento příjem bude osvobozený v případech, kdy jej poplatník použije na obstarání vlastní bytové potřeby, čímž se rozumí: výstavba bytového domu, rodinného domu, bytové jednotky a změna stavby nebo nabytí pozemku.
4. Maximální výše odpočtu úroků z daňového základu bude snížena ze stávajících 300.000,- Kč na 150.000,- Kč. Limit 300.000,- Kč bude možné použít na úroky zaplacené z úvěrů poskytnutých před 1. lednem 2021, a to po celou dobu splácení tohoto úvěru. Stejný limit se použije i u úroků z úvěrů, kterými budou refinancovány úvěry poskytnuté před 1. lednem 2021.
5. Do 31. prosince 2020 platí odklad podání daňového přiznání a platby daně z nabytí. Pokud poplatník daň již uhradil, může podat opravné daňové přiznání a požádat u správce daně o její vrácení.

62ee37ff-d8bf-453e-8b09-8ef324df1e18

Nový zákon nyní čeká na podpis prezidenta a vyhlášení ve Sbírce zákonů.  Přestože se prezidentovo veto neočekává, je v tomto případě vysoce pravděpodobné, že pokud by nastalo, bude Poslaneckou sněmovnou přehlasováno. V tuto chvíli lze tedy počítat s tím, že účinnost zákona nastane 1. ledna 2021.

Závěrem mi dovolte popřát vám pevné zdraví a krásné podzimní dny.

Pěkný den,

Stereo reality
Stereo reality
Rumunská 18/22
120 00
Praha 2, Vinohrady