Daňové přiznání

​​Po úspěšném prodeji Vaší nemovitosti, zapsání vkladu do katastru nemovitostí a předložení zápisu o vkladu na nového majitele uschovateli peněžních prostředků, je na Váš účet vyplacena cena za Vaši nemovitost.

Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 254/2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato novela nabyla účinnosti dnem 1. 11. 2016. Daň z nabytí nemovitých věcí od tohoto dne hradí vždy kupující. Pokud si vyberete nemovitost z nabídky naši společnosti, získáte možnost vypracování daňového přiznání za minimální poplatek. Přiznání zkontroluje daňový poradce Ing. Zdeněk Krůček CSc. - vedoucí sekce majetkových daní prezidia a odborného kolegia Komory daňových poradců ČR.

Znalecký posudek dnes již, v některých případech, není povinnou přílohou daňového přiznání k dani z nabytí věcí nemovitých. Místo toho lze vyplnit formulář pro stanovení směrné hodnoty. Se znaleckým posudkem je však daňové řízení rychlejší a cena za jeho vypracování snižuje základ daně z nabytí nemovitých věcí. V případě potřeby, Vám vypracování znaleckého posudku samozřejmě zajistíme.

Pokud máte zájem o nezávaznou schůzku nebo další informace o našich službách, volejte na tel.č. 602 255 514.

*
*
*
email: phone: lname: fname:
Ing. Zdeněk Krůček CSc.

Ing. Zdeněk Krůček CSc.
daňový poradce
+420 602 255 514
z.krucek@cbox.cz