Bezpečná úschova kupní ceny

Klíčovou složkou bezpečného servisu je právní zaštítění všech převodů a pronájmů nemovitostí. Za tímto účelem Stereo-reality navázala úzkou spolupráci s Advokátní kanceláří Fojt | Kocour. Tato advokátní kancelář zajišťuje pro Stereo-reality nejen přípravu veškerých smluvních dokumentů pro prodej nebo pronájem nemovitostí, ale i úschovu kupních cen a ověřování podpisů na kupních smlouvách. Veškeré služby advokátní kanceláře jsou pro Vás v rámci ALL INCLUSIVE servisu zdarma.

Advokátní kancelář Fojt | Kocour sídlí v místě s výbornou dopravní obslužností naproti Kramářově vile, v ulici Gogolova 228/8, Praha 1-Hradčany.

Advokátní kancelář má vypracované kvalitní a prověřené smlouvy, které jsou navíc velmi srozumitelné i pro právní laiky. Advokáti pružně reagují na veškeré požadavky klientů Stereo-reality a dle smlouvy o spolupráci je vždy řeší prioritně.

Bezpečnou úschovu kupních cen provádí Advokátní kancelář Fojt | Kocour v souladu se všemi předpisy a požadavky Advokátní komory. Pro každý jednotlivý případ je vyčleněn speciální účet úschovy u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se kterým advokát nesmí nakládat jinak, než jak je uvedeno ve smlouvě. Výplatu peněz provádí vždy pouze samotný advokát po přísném přezkoumání všech podmínek výplaty. Na účty úschov se vztahuje zákonné pojištění vkladů a advokátní kancelář má také uzavřené profesní pojištění nad limit stavovského pojistného plnění.

Pokud se klienti Stereo-reality rozhodnou nevyužit špičkového právního servisu a bezpečné advokátní úschovy u Advokátní kanceláře Fojt I Kocour, mohou využít pro úschovu kupní ceny vlastní advokátní kancelář, notářskou či bankovní úschovu dle vlastního rozhodnutí. 

Máte-li zájem  o nezávaznou schůzku nebo o další informace, volejte tel. č. 602 255 514 nebo zdarma zelenou linku  800 136 137

*
*
*
phone: fname: email: